Photo

Skype ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 3D နည္းပညာကို ျဖည့္တင္းေပးသြားမည္

By Planet 2 September, 2013 - 09:53

အင္တာနက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီး Skype က မိမိတို႔သည္ 3D ပံုရိပ္ ေထာက္ပံ့မႈ စနစ္ကို ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဗီဒီယုိျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ Skype က အဆိုပါ ပံုရိပ္မ်ားကို 3D အျမင္မ်ိဳး ရလာေအာင္ ဖန္တီးေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ ဧၿပီလ အတြင္းက Skype သည္ အေနေဝးသူခ်င္း ပိုမိုနီးကပ္စြာ ထိေတြ႕ခံစားခြင့္ရမည့္ ဖုန္းေခၚဆိုေရး ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ တစ္ခုကို မိတ္ဆက္မည္ဟု ေၾကာ္ျငာခဲ့သည့္ေနာက္ 3D ပံုရိပ္ေဖာ္ နည္းပညာ ပါဝင္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ Skype ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ မာ့ခ္ဂီးလတ္က 3D ႐ုပ္လံုးႂကြ Screen မ်ားျဖင့္ Skype ကို ခ်ိတ္ဆက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းနည္းပညာ အတည္ျပဳ ျဖန္႔ေဝရန္ ႏွစ္အတန္ငယ္ အခ်ိန္ယူရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ "ေလာေလာဆယ္ေတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Skype အတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ 3D Screen ေတြ၊ 3D ပံုရိပ္ဖမ္းယူမႈေတြကို သုေတသနျပဳ ေလ့လာေနဆဲပါ" ဟု ဂီးလတ္က ဆိုသည္။ ၎က "Screen အပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုးတက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရေနပါၿပီ။ ခုခ်ိန္မွာ TV ေတြ ကြန္ပ်ဴတာ Monitor ေတြမွာ 3D စနစ္ ေထာက္ပံ့မႈ ပါဝင္တာေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသူေတြလည္း ေတ္ာေတာ္မ်ားေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ 3D ပံုရိပ္ကို ႐ုိက္ကူးဖမ္းယူဖို႔ အတြက္က်ေတာ့ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီနည္းပညာကို စူးစိုက္ေဇာက္ခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Skype ကို 3D နဲ႔ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ကင္မရာတခ်ိဳ႕ ျဖည့္တင္းဖုိ႔ လိုေကာင္းလိုလာမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ေထာင့္ခ်ိဳးေတြကေန ဖမ္းယူ မွတ္တမ္းတင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ ခုေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စမ္းသပ္ေနဆဲပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီနည္းပညာအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ ကိရိယာေတြကိုလည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္" ဟုလည္း ေျပာဆိုသြားသည္။

Skype တြင္ 3D နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို အျပည့္အဝ စတင္လုိက္ပါက 3D ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ေစ်းကြက္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။ လတ္တေလာတြင္ Disney ၏ ESPN ဌာနခြဲက 3D ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသေသာ Channel တစ္ခုကို စတင္ေနၿပီဟု ေၾကညာထားၿပီး BBC ကလည္း 3D ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ (၂) ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္မႈသည္ အၿပီးသတ္လုၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ နီးစပ္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။ Avatar ဇာတ္ကားကို ဖန္တီး႐ိုက္ကူးသည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ကင္မရြန္က ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဝန္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ 3D ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လံုးဝမလြဲမေသြ ျဖည့္တင္းေပးသင့္သည့္ အရာတစ္ခုဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအတြက္ သီးျခား မ်က္မွန္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လိုေၾကာင္းမူ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ 3D ၏ စစ္မွန္ေသာ အရသာကို ထိေတြ႕ ခံစားႏုိင္မည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဂီးလတ္က ကင္မရြန္၏ စကားကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္းကဲ့သို႔ ကိရိယာငယ္မ်ားတြင္ 3D ပံုရိပ္ ေထာက္ပံ့မႈကို မ်က္မွန္ မပါဘဲ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို စဥ္းစားရန္ လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ "တစ္ေန႔ေန႔မွာေတာ့ 3D ပံုရိပ္ကို မ်က္မွန္မပါဘဲ ၾကည့္လို႔ရမယ့္ ဖုန္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးၾကည့္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆဲလ္ဖုန္းေတြအတြက္ 3D ကင္မရာေတြ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ေနၿပီလား ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာ မသိေသးဘူး" ဟု ဂီးလတ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

No votes yet